Besicilik Sektörüne çağrı

Besicilik sektörümüzde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarına, kooperatiflere, üreticilere;

Son yıllarda çevre ve sağlık konularında toplumda artan duyarlılık sonucunda tüketicilerin giderek artan ölçüde organik gıda talep ettiği malumunuzdur.
Organik gıda üretiminin yegane yolu ise organik tarım ve organik besicilik olup, bu iki faaliyetin birbiriyle kopmaz bir sinerjik ilişki içinde olduğunu ne kadar vurgulasak azdır.
Zira, organik tarım yapabilmenin olmazsa olmaz koşulu olan organik toprak ülkemizde ne yazık ki onyıllardır sürdürülen kimyasal tarım uygulamalarıyla son derece azalmış, zayıflamış ve yok olmaya yüz tutmuştur.
Hem çevre, hem sağlık, hem de ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri olan ve son derece ciddi boyutlara varan “organik toprak kaybı” sorununa karşı bilebildiğimiz yegane çözüm yolu ise kompostlama yoluyla elde ettiğimiz organik gübreyi toprağa uygulamaktır. Organik gübrenin hammaddesi ise organik atıklardır; yani hayvansal organik atıklar, tarımsal organik atıklar ve sanayinin yan ürünü olan organik atıklardır.
Eğer organik atıklar “çöp” gibi görülmeyip organik gübre üretimine kanalize edildiği takdirde yitirdiğimiz organik toprağı zaman içinde geri kazanmamız mümkün olacaktır. Bu bağlamda besicilik faaliyeti yürüten üreticilerimizin organik tarım noktasındaki duyarlılığı son derece değerlidir. Besicilik sektörümüzün organik atıklarını kompostlama yoluyla organik gübreye dönüştürmeleri, “kara toprak” dediğimiz organik toprağın ihya edilmesinde ve organik tarımın daha geniş ölçekte mümkün kılınmasında hayati önemdedir.
Bu konuya dair bilgi, fikir ve öneriler “organiktoprak.org” sayfamızda da mevcut olup, özellikle “Organik Tarım ve Kompost” çalışmasında yer alan “Vermikompost” ve “Geleneksel Kompost” bölümlerinde hayvansal organik atıkların kompostlanarak toprağın iyileştirilmesinde değerlendirilmesinin organik tarım için ne kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır.
Besicilik sektörünün ve üreticilerin, kompost sayesinde organik tarıma katkıları asla karşılıksız kalmayıp, kendi hanelerine ek gelir olarak döneceği gibi, bunun da ötesinde, organik tarım geliştikçe elbette organik yem üretimi de, dolayısıyla organik gıda kalemleri olan organik et ve süt ve organik süt ürünleri üretimi de gelişecek, insanımızın sağlığı bundan olumlu etkilenecektir.
Kamu sağlığı ve çevre konularında duyarlılık gösteren kişi ve kuruluşlar ise hiç kuşkusuz duyarlı tüketicilerimizin hafızasında yer edinecek ve kadirşinas kamuoyumuz tarafından takdir edilecektir.